Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
w Strzyżowie

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

odwiedź naszą oficjalną stronę www.poradniastrzyzow.pl

Aktualności

Warsztaty kompetencji społeczno-emocjonalnych o nazwie „Rozumiem siebie i innych” dla uczniów autystycznych z klas IV-VI

27/09/2017

Zapraszam dzieci z diagnozą autyzmu i Zespołu Aspergera do udziału w zajęciach grupowych skoncentrowanych na uczeniu się: -umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami, - nawiązywania przyjaźni, podtrzymywania relacji koleżeńskich.

Zobacz więcej

Grupa wsparcia dla nauczycieli dzieci autystycznych, asystentów, nauczycieli wspierających i terapeutów domowych

27/09/2017

Zapraszam wszystkie chętne osoby pracujące z dzieckiem autystycznym chcące podzielić się swoim doświadczeniem, jak również szukające wsparcia czy pomocy na grupę wsparcia organizowaną w Poradni, prowadzoną przez psychologa Bogusławę Karaś

Zobacz więcej

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci autystycznych

27/09/2017

Zapraszam rodziców dzieci autystycznych do udziału w grupie wsparcia prowadzonej przez psychologa Bogusławę Karaś w naszej Poradni w każdy pierwszy piątek miesiąca o godzinie 15-tej. Zapisy w sekretariacie lub telefonicznie 17-2761-75

Zobacz więcej

Zajęcia grupowe metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

11/08/2011

PPP organizuje zajęcia grupowe o charakterze stymulująco- terapeutycznym metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne dla dzieci przedszkolnych i w wieku szkolnym z trudnościami w sferze: - emocjonalnej, - społecznej, a tak

Zobacz więcej

"Szkoła dla rodziców"

11/08/2011

Zapraszamy wszystkich chętnych rodziców do udziału w warsztatach o nazwie„Szkoła dla rodziców”, które są realizowane na podstawie książki „Jak słuchać, żeby dzieci mówiły i jak mówić , żeby dzieci słuch

Zobacz więcej

PROGRAM „AKTYWNOŚĆ INTELEKTUALNA ROZWIJA MOJE ZDOLNOŚCI" jest realizowany w ramach zajęć dla dzieci zdolnych.

11/08/2011

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Strzyżowie proponuje dzieciom z kl. II-V zajęcia rozwijające aktywność intelektualną, prowadzone przez psychologa. Podczas tych zajęć realizowany jest Program „Aktywność intelektualna rozwija moje zdolności&rdq

Zobacz więcej

PUNKT KONSULTACYJNY

11/08/2011

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Strzyżowie oferuje porady psychologa w ramach Punktów Konsultacyjnych na terenie: - ZS w Niebylcu (każdy ostatni piątek miesiąca), - ZS we Frysztaku (każdą drugą środę miesiąca), - ZS w Gogołowie (każdy pie

Zobacz więcej

TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI

11/08/2011

Zajęcia noszą nazwę Trening Zastępowania Agresji. Realizowane są w formie warsztatów: - uczą zachowań prospołecznych (umiejętności nawiązywania przyjaźni, radzenie sobie z oskarżeniem, rozwiązywania problemów, radzenia sobie ze stresem

Zobacz więcej

Komunikat Dyrektorów Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych

04/10/2011

Dotyczy: ważności opinii w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się

Zobacz więcej

My na Targach

15/05/2013

3 października słowa Adama Mickiewicza nabrały szczególnej mocy. Patrząc na młodzież gromadząca się na Strzyżowskich Targach Edukacji i Pracy, chciało by się zawołać: „Młodości! dodaj mi skrzydła! Młodości! ty nad poziomy wylatuj.

Zobacz więcej