Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
w Strzyżowie

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

odwiedź naszą oficjalną stronę www.poradniastrzyzow.pl

Jak zapisać dziecko do Poradni

   Jak zapisać dziecko do Poradni?

To chyba jedno z najczęściej stawianych przez rodziców/opiekunów pytań.

Procedura zapisu dziecka do psychologa, pedagoga czy logopedy jest bardzo prosta.

Często jest tak, że rodzice zostają kierowani do Poradni ze szkoły lub to lekarz sugeruje wizytę w Poradni. Co wtedy zrobić?

Na samym początku mamy dwie drogi nadania toku sprawie.

Przychodzimy do Poradni, wypełniamy wniosek o badanie, składamy w sekretariacie lub Pobieramy wniosek ze strony internetowej (znaleźć go można TUTAJ ), wypełniamy go przynosimy lub przesyłamy do Poradni.

Ważne jest by na wniosku nie zabrakło numeru telefonu, by można było się z Państwem skontaktować.

Dalsza procedura to czekanie na telefon z Poradni, zawiadamiający o terminie badania dziecka.

Psycholog lub pedagog (w zależności od zgłaszanych problemów) skontaktuje się z Państwem w najbliższym wolnym terminie (wnioski są rozpatrywane w kolejności ich składania).