Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
w Strzyżowie

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

odwiedź naszą oficjalną stronę www.poradniastrzyzow.pl

Druki

 1. Informacja dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o uczniu z trudnościami w czytaniu i pisaniu
 2. Wniosek do Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Strzyżowie; o wydanie orzeczenia o potrzebie: a) kształcenia specjalnego b) indywidualnego obowiazkowego rocznego przygotowania przedszkolnego c) indywidualnego nauczania d) zajęć rewalidacyjno - wychowawczych (indywidualnych/zespołowych), o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o uchylenie orzeczenia
 3. Wniosek o badanie dziecka
 4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka dla potrzeb zespołu orzekającego
 5. Zaświadczenie lekarskie dotyczące realizacji praktycznej nauki zawodu
 6. Zaświadczenie lekarskie dotyczące orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego
 7. Wniosek dyrektora szkoły do PPP o wydanie opinii w celu zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki
 8. Kwestionariusz dla nauczyciela „Informacja o uczniu wykazującym szczególne uzdolnienia"
 9. Kwestionariusz dla rodziców „Informacja o dziecku wykazującym szczególne uzdolnienia"
 10. Wniosek rodziców o terapię
 11. Wniosek o wydanie opinii
 12. Wniosek o wydanie informacji o wynikach diagnozy
 13. Informacja o uczniu dla potrzeb Zespołu Orzekającego PPP
 14. Zaświadczenie od lekarza okulisty
 15. Zaświadczenie lekarza otolaryngologa do celów oświatowych
 16. Informacja szkoły o uczniu dla potrzeb Zespołu Orzekajacego PPP w Strzyzowie /dla uczniów nie posiadajacych orzeczenia/


Wyświetl większą mapę