Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
w Strzyżowie

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

odwiedź naszą oficjalną stronę www.poradniastrzyzow.pl

"Szkoła dla rodziców"

Zapraszamy wszystkich chętnych rodziców do udziału w warsztatach o nazwie„Szkoła dla rodziców", które są realizowane na podstawie książki „Jak słuchać, żeby dzieci mówiły i jak mówić , żeby dzieci słuchały" A Faber i E. Mazlish.
Miejsce spotkań to Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Strzyżowie bądź szkoły, w których zorganizowana zostanie grupa rodziców przynajmniej 15- osobowa.
„Szkoła dla rodziców "jest prowadzona bezpłatnie. Godziny spotkań są ustalane zgodnie z zapotrzebowaniami rodziców (dla rodziców niepracujących do południa, dla pracujących popołudniu).
Warsztaty obejmują 7 spotkań po 3 godziny raz w tygodniu.
Zachęcamy do udziału w warsztatach wszystkich chętnych rodziców, którzy chcą wspomóc rozwój własnego dziecka.


Co obejmują warsztaty? Czego się na nich możemy nauczyć?

- radzenia sobie z uczuciami własnymi i uczuciami dzieci,
- rozpoznawania, kto w istocie ma problem,
- identyfikowania barier w porozumiewaniu się,
- uczciwego stawiania granic,
- inspirującego chwalenia,
- nawiązywania współpracy z dziećmi,
- uczenia samodyscypliny,
- odklejania etykietek od dzieci.

Więcej o „Szkole dla rodziców" w dziale „ Artykuły"
Zgłoszenia przyjmujemy telefoniczne pod numerem 017-2761-075, osobiście w sekretariacie Poradni,
bądź drogą mailową: poradniapsp@vp.pl

Zobacz pełną listę aktualności