Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
w Strzyżowie

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

odwiedź naszą oficjalną stronę www.poradniastrzyzow.pl

Metoda Ruchu Rozwijającego w terapii i wspomaganiu dziecka

 

    „Wszystkie dzieci mają dwie podstawowe potrzeby: pragną czuć się dobrze we własnym ciele (jak w domu), czyli umieć w pełni nad nim zapanować, a po drugie odczuwają potrzebę nawiązywania kontaktów z innymi. Zaspokajanie tych potrzeb - dobry kontakt z samym sobą i z innymi ludźmi-, jest możliwy dzięki dobremu nauczeniu się ruchu.(W. Sherborne).
Tego właśnie uczymy na zajęciach Ruchu Rozwijającego opracowanych przez W. Sherborne a prowadzonych w naszej Poradni.
     Metoda Weroniki Sherborne oparta jest głównie na ruchu. Jest to system różnorodnych zajęć ruchowych, stosowanych w celu terapii i rozwoju dziecka.
Metoda ta bazuje na wielozmysłowej stymulacji psychomotorycznej. Ze względu na wielorakie korzyści , jakie daje ona uczestnikom jest nazwana metodą ruchu rozwijającego. Nie tylko bowiem wspomaga rozwój, wyrównuje opóźnienie w sferze emocjonalnej i społecznej, ale również uczy współdziałania z partnerem, pozytywnego wykorzystania siły, koncentrowania się na wykonywanym zadaniu.
     Program zajęć realizowany w pracy z dziećmi ma pomóc im w poznaniu siebie i innych osób a następnie nauczeniu się ufania im, a dalej poprzez nabranie pewności siebie i wiary we własne możliwości w nauczeniu się aktywnego i twórczego życia.
     Założeniem programu jest pomóc dziecku korzystając przede wszystkim z ruchu i możliwości bliskiego , fizycznego kontaktu z drugim człowiekiem.
Zajęcia są prowadzone w niewielkich kilkuosobowych grupach.
Na początku zajęć ćwiczenia powinny być skoncentrowane na każdym dziecku z osobna. Następnie przechodzimy do ćwiczeń w parach( 2osoby), a potem w małych zespołach( 3-4 osoby) a dopiero na końcu można pracować z całą grupą.
Do realizacji założeń programu konieczne jest uczestniczenie dziecka w zajęciach z rodzicem lub inną dorosłą osobą bądź starszym rodzeństwem.
Szczególnie zachęcamy do udziału w zajęciach rodziców dziecka ze względu na jakość relacji i znaczenie każdego rodzica w życiu dziecka. Dodam jeszcze, że udział rodzica w zajęciach z dzieckiem wpływa bardzo pozytywnie na wzajemne relacje i przebieg całej terapii.
     W razie braku możliwości uczestniczenia w terapii któregokolwiek z rodziców, Poradnia zapewnia pomoc wolontariuszy jako partnerów dziecka w wykonywaniu poszczególnych zadań terapeutycznych.
Długość trwania terapii jest ustalana po wstępnej diagnozie dziecka i może trwać od kilku tygodni do roku. Zależy to od potrzeb dziecka, jego deficytów i opóźnień rozwojowych.
     Spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają w zależności od wieku dzieci.
Dzieci młodsze mają zajęcia krótsze-do 45 min . Dzieci starsze do 2 godzin.
Weronika Sherborne w metodzie „Ruchu Rozwijającego" wyróżnia ćwiczenia, które wspomagają rozwój dziecka. Do nich należą :
-ćwiczenia prowadzące do poznania własnego ciała,
-ćwiczenia pomagające zdobyć pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa w otoczeniu,
-ćwiczenia ułatwiające nawiązanie kontaktu i współpracy z partnerem i grupą,
-ćwiczenia twórcze.
     Ćwiczenia stosowane w tej metodzie opierają się na doświadczeniach ruchowych, intensywności i ciągłości doświadczeń. Mają one szczególne znaczenie dla rozwoju wszystkich dzieci z zaburzeniami w sferze ruchowej, emocjonalnej i społecznej. W metodzie ruchu rozwijającego wykorzystuje się dotyk, ruch, ćwiczenia świadomości ciała i przestrzeni oraz wzajemne relacje
( relacje „Z", relacje „Przeciwko", relacje „Razem").
    Relacje „Z" określają funkcjonowanie dziecka w relacjach opiekuńczych z silnym i aktywnym partnerem, dają możliwość przeżycia wspólnego wysiłku fizycznego, rozwijają , uczą koncentracji , zwracania uwagi na siebie. Są dobrą zabawą, której towarzyszy śmiech , okrzyki. Wydostają się z dziecka nagromadzone emocje i znikają napięcia.
     Relacje „Przeciw" określają funkcjonowanie dziecka w relacjach z partnerem lub innym dzieckiem, polegające na wyrażaniu energii i siły.
     Relacje „Razem" określają funkcjonowanie dziecka w relacjach współpracy z partnerm.
Metodę Weroniki Sherborne można zaliczyć do niewerbalnych treningów interpersonalnych, w których ważne jest to ,że człowiek może służyć drugiemu pomocą ,wsparciem, jeżeli tylko pozwoli korzystać ze swoich własnych „pokładów", otworzy się naprawdę na drugiego człowieka.
Metoda „Ruchu Rozwijającego pozwala dokładnie zobaczyć i odkryć, że to co najbardziej może pomóc drugiemu człowiekowi, jest w nas.
     Zachęcam do zgłaszania swojego udziału w zajęciach telefonicznie (17)2761075, osobiście bądź na adres mailowy poradni -poradniapsp@vp.pl

Prowadząca zajęcia
Bogusława Karaś