Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
w Strzyżowie

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

odwiedź naszą oficjalną stronę www.poradniastrzyzow.pl

Konferencja pt. ,,Współpraca przedszkoli, szkół, rodzic&oacut...

 
 
Dyrektor oraz Kadra pedagogiczna Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Strzyżowie
 
organizuje Konferencję pt. ,,Współpraca przedszkoli, szkół, rodziców i poradni w zakresie wspierania rozwoju dziecka z SPE”
 
pod Patronatem Starosty Strzyżowskiego
 
dnia 12 października 2016 r.
 
w Centrum Konferencyjnym w Wiśniowej
 
Początek Konferencji godzina 11.30, planowane zakończenie konferencji ok. godz. 14.30.
 
Tematy wystąpień :
  •   Rozpoczęcie konferencji – wystąpienie Wicestarosty mgr Jana Stodolaka

  • Uczeń ze SPE w szkole w świetle przepisów oświatowych Dyrektor mgr Krystyna Barć – Dudek

  •  Dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w szkole i przedszkolu psycholog mgr Bogusława Karaś

  •  Problemy rozwoju społecznego i emocjonalnego dzieci i młodzieży psycholog mgr Ewa Grądzka

  •  Rola wychowawcy w profilaktyce trudnych zachowań psycholog mgr Małgorzata Drogoń

  •  Współpraca szkół, przedszkoli i poradni we wczesnym wykrywaniu zaburzeń u dzieci pedagog mgr Katarzyna Majewska - Żydzik

  •  Znaczenie IPET – ów w pomocy niepełnosprawnemu dziecku pedagog dr Joanna Rożek – Oślizło