Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
w Strzyżowie

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

odwiedź naszą oficjalną stronę www.poradniastrzyzow.pl

TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI

Zajęcia noszą nazwę Trening Zastępowania Agresji. Realizowane są w formie warsztatów:

- uczą zachowań prospołecznych (umiejętności nawiązywania przyjaźni, radzenie sobie z oskarżeniem, rozwiązywania problemów, radzenia sobie ze stresem itp.)
- podnoszą poziom samooceny
- uczą, jak radzić sobie z negatywnymi uczuciami (m.in. ze złością)

Warsztaty przeznaczone są dla szerokiego grona dzieci, nie tylko agresywnych, ale także dla tych, których zachowanie nie sprawia większych problemów. Uczniowie ci dzięki nowym umiejętnościom mogą uzyskać jeszcze większą radość i zadowolenie w życiu osobistym.

Zapraszamy na cykl 10 spotkań w terminie 06.04.09 - 15.06.09 (w każdy poniedziałek z wyłączeniem 13.04.09). Zajęcia będą odbywały się w godzinach 14.30-15.45. Prowadzone będą przez pracowników Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, trenerów TZA psychologa Małgorzatę Drogoń i pedagoga Urszulę Dudek.

Zobacz pełną listę aktualności