Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
w Strzyżowie

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

odwiedź naszą oficjalną stronę www.poradniastrzyzow.pl

Miej znane oblicze Poradni


          Słowa te wyrażają idee, którą kierujemy się w codziennej pracy. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Strzyżowie znana jest głównie z diagnozowania dzieci, które mają trudności w nauce. Nasza oferta jest jednak znacznie bogatsza.
      Klientami naszej poradni są też uczniowie zdolni, szukający pomocy w wyborze kariery zawodowej, pragnący lepiej poznać samych siebie, a także ci, którzy potrzebują wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych.
W przypadku, gdy zgłasza się do nas dziecko z. trudnościami w nauce, naszym zadaniem jest ustalenie przyczyn tych problemów. Trudności te maja różnorodne podłoże. Chcemy podkreślić, że nie radzenie sobie dziecka z. nauką szkolną nie oznacza, że jest ono opóźnione w rozwoju. Wynikać to może z jego trudności emocjonalnych, z. braku lub nieodpowiedniej pomocy ze strony rodziców (szczególnie ważne na początku nauki szkolnej) bądź z wycinkowych deficytów, które są powodem dysleksji, dysortografii czy dysgrafii. Przyczyny te dotyczą większości zgłaszających się do nas dzieci. Natomiast tylko w bardzo nielicznych przypadkach powodem trudności w nauce jest upośledzenie rozwoju dziecka.
       Ważne jest wczesne ustalenie źródeł niepowodzeń szkolnych oraz zaoferowanie stosownej pomocy i udzielenie porady (chociażby, jak ma wglądać pomoc ze strony rodziców ko wiadomości i umiejętności szkolnych). Zapraszam do nas na rozmowy rodziców, którzy borykają się z codziennymi trudami wychowania swoich dzieci. Istnieje możliwość zorganizowania cyklicznych spotkań w ramach „Szkoły dla rodziców" pt. ,Jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły, jak mówić, żeby dzieci nas słuchały'". Zgłaszać mogą się zarówno ci rodzice którzy chcą doskonalić swoje umiejętności jak i ci, którzy mają ze swoimi dziećmi poważne problemy.
       W przypadku trudności, które wymagają dłuższego czasu pracy, oferujemy indywidualną terapię bądź terapię rodzinną.
       Dla dzieci ze zdiagnozowanymi trudnościami dyslektycznymi prowadzimy indywidualną terapię pedagogiczną. W 2003 i 2004 roku szkolnym zaoferowaliśmy nową formę pomocy, mianowicie zajęcia grupowe prowadzone metodą „Gimnastyki mózgu., P. Dennisona. Więcej o tej metodzie pisałyśmy w numerze listopadowym 2003r. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się obecnie organizowane przez nas warsztaty dla dzieci i młodzieży. Do tej pory najczęściej prowadzone były zajęcia służące integracji grupy klasowej, budujące poczucie własnej wartości uczniów i rozwijające umiejętności porozumiewania się z ludźmi. Istnieje możliwość dostosowania tematyki warsztatów do potrzeb uczniów i nauczycieli. Regularnie organizowane są warsztaty zawodoznawcze dla uczniów kl. III gimnazjum. Warsztaty te mają na celu wyzwolenie w młodzieży aktywności w planowaniu wyboru szkoły i kariery zawodowej. Dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej prowadzone są również indywidualne konsultacje z doradztwa zawodowego. Ich celem jest określenie zainteresowań, predyspozycji zawodowych oraz pomoc w trafnym wyborze zawodu.
      W ramach współpracy z Instytutem Fizjologii i Patologii słuchu w Warszawie, poradnia otrzymała specjalistyczne do komputerowego wykrywania wad wzroku i słuchu u dzieci i młodzieży, dzięki czemu prowadzimy badania w szkołach na terenie powiatu strzyżowskiego, a także w naszej placówce. Dzieci z nieprawidłowa wymową, artykulacją, tonacją, a także osoby jąkające się mogą skorzystać z porad naszych logopedów, a gdy zaistnieje potrzeba, z długoterminowej terapii logopedycznej. Opieka logopedyczną obejmujemy dzieci od chwili urodzenia (dzieci z grupy ryzyka) aż do ukończenia edukacji w szkole.
      W roku szkolnym 2004, 2005 prowadzone będą zajęcia dla dzieci zdolnych z klas młodszych szkół podstawowych, rodziców zainteresowanych tymi zajęciami - zapraszamy do poradni.
Czas oczekiwania na badania wynosi obecnie kilka miesięcy, jednak w przypadku rozmowy, konsultacji z pracownikiem poradni czy innych pilnych spraw, staramy się umawiać spotkania na bieżąco.
Nie wymagamy żadnych skierowań, wystarczy dobra wola rodziców.

 

Dyrektor i pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzyżowie