Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
w Strzyżowie

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

odwiedź naszą oficjalną stronę www.poradniastrzyzow.pl

Warsztaty dla dobrych rodziców

Od roku 2010 prowadzone są w Poradni zajęcia grupowe dla rodziców pt. „WARSZTATY DLA DOBRYCH RODZICÓW".

Na warsztatach rodzice uczą się sprawdzonych sposobów zapobiegania i reagowania w trudnych sytuacjach, Warsztaty służą również zwiększeniu wychowawczych ilości pozytywnych kontaktów z dzieckiem i zadowoleniu z bycia rodzicem
Metody są skuteczne zarówno w przypadku przeciętnego dziecka jak i w przypadku dzieci, które sprawiają duże problemy wychowawcze, a w szczególności nadpobudliwych i z trudnościami w koncentracji uwagi.

Zapraszamy wszystkich rodziców, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności wychowawcze.

Warsztaty są szczególnie polecane dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczęszczających do szkoły podstawowej.
Zajęcia obejmują 14 spotkań po 2 godziny, raz w tygodniu.

Chętnych prosimy o kontakt z prowadzącymi:

Małgorzata Drogoń
Ewa Grądzka
Eurydyka Wójcik

Opinie rodziców uczestniczących w „Warsztatach dla dobrych rodziców"- 2012r.

Uczestnictwo w warsztatach pozwoliło mi poradzić sobie z impulsywnością syna, znaleźć wyjście lub wiedzieć jak szukać wyjścia z sytuacji złości dziecka. Nauczyłem się akceptować emocje syna
w postaci wrzasku i tupania. Warsztaty nauczyły mnie rozpoznawania zachowań i odróżniania złych zachowań od objawów nadpobudliwości psychoruchowej.  Dzięki tym spotkaniom ja sam bardziej uważam na moje emocje. Bardzo ważnym sposobem na podniesienie samooceny syna okazało się chwalenie jego dobrych zachować i przez to, te dobre zachowania są bardziej przeze mnie  zauważane.  Uzyskana informacja pozwoliła mi być bardziej konsekwentnym i lepiej docierać do dziecka i jednocześnie unikać sytuacji „nakręcania się" w sytuacjach kryzysowych. Uważam, że warsztaty były prowadzone w bardzo dobry sposób, bo widać ich efekty w naszym życiu i będą jeszcze większe z czasem w kontekście dobra mojego dziecka.

 

Myślę,  że jest więcej porządku w domu. Bardzo mi się podobała metoda „Raz-dwa-trzy". Mniej krzyczę na D. Teraz więcej go chwalę. Codziennie przed snem rozmawiamy co dobrego zrobił w danym dniu. Też bardzo ważne jest ponoszenie konsekwencji za złe zachowanie. Myślę, że te warsztaty były bardzo pomocne na dzień dzisiejszy i na przyszłość, bo wiemy jak postępować z dzieckiem nie robiąc mu krzywdy.

 

Zmieniłam swoje podejście do dziecka. Nauczyłam się panować nad swoimi emocjami i  pomagać dziecku panować nad emocjami, jak w bezpieczny sposób może je wyrazić. Tego, że chwalenie dziecka za małe rzeczy jest ważne dla utrzymania pożądanych zachowań i podnosi samoocenę dziecka. Pomagania w koncentracji. Ponoszenia konsekwencji zachowania. Motywowania  dziecka do działania małymi nagrodami. W trudnej sytuacji trzeba samemu opanować się, a potem rzeczowo porozmawiać  z dzieckiem. To, że dla dziecka jest bardzo ważny spędzony czas tylko z nim, nawet 15 min. Zrozumiałam, że pewne zachowania wynikają z jego nadpobudliwości. Nauczyłam się cieszyć razem z nim z małych rzeczy. Jestem bardzo zadowolona z warsztatów.

 

Zmieniło się zapatrywanie na pochwały. Wpływają one bardzo dobrze. Również wprowadzenie zasad, bo jeżeli jest wszystko wyjaśnione, wtedy dziecku jest łatwiej to realizować. Również ważne jest spędzanie z dzieckiem czasu na zabawie codziennie. Skuteczne wydawanie poleceń. Warsztaty te dały mi bardzo wiele. Zmienił się mój stosunek do dziecka. Staram się bardziej opanować i nie wywoływać spirali złości. Jak najczęściej go chwalić w miarę możliwości, spędzać z nim wolny czas. Dowiedziałam się o wielu ciekawych metodach jakie można wprowadzić. Uważam, że rodzice powinni uczęszczać na takie warsztaty.

 

Uważam, że warsztaty to jest coś dobrego, co mogło mnie spotkać - mnie jako rodzica mającego problemy wychowawcze. Dowiedziałam się, że warto poświęcić swój czas - czasem rezygnując
z innych rzeczy - oby się czegoś nauczyć. Wiedza jaką Panie prowadzące dzieliły się z nami była cenna i o dziwo praktyczna. Uświadomiłam sobie, że wprowadzenie świadomie jakiejś metody i konkretne jej ćwiczenie może przynieść efekty.  Na pewno jeżeli chodzi o reagowanie w trudnych sytuacjach,  to zmieniłam sposób reagowania. Uczę się opanowania, analizowania i biorę pod uwagę, co może przeżywać wówczas dziecko. Jak pomóc sobie i dziecku unikach tych niefajnych  momentów w życiu codziennym.  Wprowadzając system żetonowy widzę, że z moim dzieckiem da się współpracować, że chwalenie i wprowadzanie miłego nastroju jest potrzebne. Wierzę, że w przyszłości nauczę się jeszcze konsekwencji, którą do tej pory inaczej pojmowałam. Cenne były też dla mnie spotkania pod względem samych spotkań z rodzicami, którzy mają posobne problemy jak ja, często zazdrościłam im, że już udało się im coś wprowadzić lub coś osiągnąć z dzieckiem. Ale to jeszcze bardziej mnie przekonuje do tego, aby te metody stosować. Serdecznie dziękują za przekazaną wiedzę i wsparcie.

 

 

Nauczyłam się:

¾     Jak skutecznie wyegzekwować od dziecka obrabianie lekcji (najpierw lekcje później komputer).

¾     jak opanować swoją złość, aby nie nakręcać spirali złości, bo wtedy nasza złość udziela się dziecku.

¾     nauczyłam się jak uczyć dziecko pożądanych zachować (np. sprzątać pokój, łazienkę, obrabiać lekcję).

¾     Jak być stanowczą, żeby dziecko nie wymuszało różnych rzeczy.

¾     nauczyłam się, że chwalenie dziecka przynosi więcej pozytywnych zachowań dziecka.

¾     nauczyłam się jak mówić do dziecka, aby się skoncentrowało na obrabianiu lekcji.

 

Po ukończeniu warsztatów posiadam wiedzę szerszą niż do tej pory na temat tego, co dla mojego dziecka mogę zrobić, aby mu pomóc wzrastać w odpowiednich dla niego warunkach, jak radzić sobie z jego impulsywnością i złością. Wyciąganie konsekwencji ze złego zachowania, również jest dla mnie ważnym tematem. Spotkania na warsztatach uświadomiły mi, kiedy i jakie popełniam błędy, na przykład odłożenie rozmowy o przykrym zdarzeniu na czas przyjazdu do domu. Mylę, że na dzień dzisiejszy syn już odnosi korzyści ze zdobytej przez nas wiedzy. Zorganizowanie życia domowego do jego potrzeb, czyli umiejętność zapobiegania i unikania konfliktowych sytuacji jest również cenną wiedzą.

 

Zobacz pełną listę aktualności