Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
w Strzyżowie

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

odwiedź naszą oficjalną stronę www.poradniastrzyzow.pl

Odkryj radość dawania

 

        Kończy się rok szkolny 2010/2011 i to dobry czas na podsumowanie działalności „Młodzieżowego Klubu Wolontariusza" działającego przy naszej Poradni.
Działania Klubu związane są z pomocą dzieciom zarówno niepełnosprawnym, dzieciom z zaburzeniami emocjonalnymi i problemami w zachowaniu, a także dzieciom z trudnościami w nauce.
Pierwsze z zadań to pomoc niepełnosprawnym osobom w tym dzieciom upośledzonym umysłowo, uczniom z niepełnosprawnością ruchową, problemami w poruszaniu się i funkcjonowaniu w środowisku.
Justyna Szarek, Ela Grela i Róża Cypryś z ZST w Strzyżowie, a także Piotr Cierpiał, Irmina Koczot, Aneta Zimny i Ola Kozak z LO w Strzyżowie podjęli się tego trudnego zadania.
       W każdym przypadku kontakt z dzieckiem miał charakter bardzo indywidualny. Zależał zarówno od kondycji zdrowotnej dziecka, stopnia niepełnosprawności, rodzaju upośledzenia, a także od predyspozycji, możliwości i czasu wolontariusza. Od wolontariusza też zależało jak bardzo się zaangażuje, ile własnej inwencji włoży w kontakt z osobą niepełnosprawną, ile serca i energii odda temu, co robi.
Wśród dzieci oczekujących na wolontariusza są te z głębokim upośledzeniem-, wieloraką niepełnosprawności -dzieci leżące, wymagające opieki i pomocy we wszystkich czynnościach życiowych włącznie z ubieraniem, myciem i karmieniem. Ale też ważny oprócz codziennych czynności pielęgnacyjnych jest czas wspólnie spędzany z takim dzieckiem- czytanie mu, wspólne zabawy, słuchanie muzyki czy zwykłe towarzyszenie mu w jego codzienności.
Są też dzieci, które potrzebują po prostu dobrego słowa, mobilizacji , wsparcia, pociechy.
Często nasi wolontariusze spotykają się z takimi sytuacjami, kiedy osoby niepełnosprawne wstydzą i boją się kontaktu ze światem, są zamknięte w czterech ścianach. Jest to dla naszych wolontariuszy duże wyzwanie, ale dzielnie próbują pomóc takiej osobie otworzyć się i wyjść z domu.

        Inni wolontariusze w tym Klaudia Czech , Małgorzata Flaga i Patrycja Ślusarczyk współpracowały ze mną organizując grupę terapeutyczną dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi. Były one niezastąpione szczególnie dla tych dzieci, których rodzice nie mogli uczestniczyć w terapii Ruchu Rozwijającego.
Praca w ramach tych zajęć wymaga bowiem udziału dorosłego partnera, ponieważ na zajęciach wykonujemy ćwiczenia najpierw w parach, następnie w małych grupkach a na końcu zespołowo.
Partner, którym jest wolontariusz ma być wsparciem dla dziecka, pomocą w realizacji celu terapii a mianowicie rozwijaniu sfery emocjonalno-społecznej i świadomości samego siebie.
Systematyczne ćwiczenia pokazują jak dziecko najpierw uczy się ufać sobie i swojemu ciału, potem zdobywa zaufanie do ćwiczącego z nim partnera(wolontariusza) a następnie do pozostałych uczestników zajęć.
Dzięki wolontariuszom możliwe jest obserwowanie zmian w zachowaniu dzieci uczęszczajacych na terapię.

       Jeszcze inne zadania , które jest podejmowane przez wolontariuszy -to udzielanie korepetycji. Wśród tych osób znalazły się:
-Justyna Dziok z ZST,
-Aleksandra Kozak z. z LO i
-Magdalena Maraj -osoba odbywająca obecnie staż w PPP a z wykształcenia socjolog i dziennikarz.
Te osoby udzielały korepetycji uczniom mającym trudności w nauce, pomagały w nadrobieniu zaległości z różnych przedmiotów.
       Potrzeba nam znacznie więcej takich osób, które chcą podzielić się swoim czasem , wiedzą i umiejętnościami szkolnymi a także niejednokrotnie wypracować chęć do wysiłku intelektualnego u wielu naszych podopiecznych, która niejednokrotnie jest bardzo obniżona.


       Obecnie szukamy chętnych do pracy wolontariuszy, którzy mają więcej czasu wolnego i mogliby pomagać dzieciom niepełnosprawnym w tym dzieciom autystycznym w przedszkolach. Ten rodzaj zajęć wymagałby odpowiedniego wcześniejszego przygotowania merytorycznego i nabycia praktyki poprzez obserwacje i osobisty trening.
       Wszystkie zadania w szczegółach, wskazówki do pracy z danym dzieckiem można uzyskać od koordynatora „Młodzieżowego Klubu Wolontariuszy" w ramach grup wsparcia.
Dla uczniów ZST zorganizowane były w czasie trwania roku szkolnego co miesięczne spotkania na terenie ich szkoły.
Z uczniami LO spotykałam się w PPP.
       Celem tych spotkań było omawianie bieżących problemów, przedyskutowanie tego co w danym momencie ważne, uzyskanie wskazówek do dalszej pracy.
Chodzi o to , aby wolontariusz w tym, co robi nie czuł się osamotniony.
Spotkania takie mają mieć charakter wspierający. Staram się jako koordynator pomóc wybrać rodzaj zadnia dla wolontariusza tak , aby było ono na miarę jego możliwości a zarazem, aby mógł on realizować się w tym , co robi.

       Lista dzieci niepełnosprawnych z całego naszego powiatu czekających na kontakt z wolontariuszem jest długa. Każdy, kto tylko zechce znajdzie osobę, z którą będzie mógł się zaprzyjaźnić, pomóc w lepszym funkcjonowaniu, poznaniu świata. Niejednokrotnie obecność wolontariusza pozwala przełamać samotność niepełnosprawnej osoby.

       Ciągle możliwe jest podejmowanie w ramach naszego Klubu nowych zadań. Bierzemy pod uwagą pomysły i inicjatywę własną wolontariuszy.

       Ten rok szkolny skończyliśmy wręczeniem dyplomów wolontariuszom z podziękowaniami za ich postawę pełną zaangażowania i niesienie radości potrzebującym .
Dyplomy wręczone zostały oficjalnie na forum szkoły przez Panią Dyrektor PPP Krystynę Barć- Dudek na uroczystości zakończenia roku szkolnego.
       Chcę dodać w tym miejscu, że wszyscy wolontariusze zorganizowani w naszym „Młodzieżowym Klubie Wolontariusza" są wyjątkowymi ludźmi, którzy w sposób dojrzały postrzegają życie.
W pełni rozumieją sens i potrzebę misji społecznej, jaką jest wolontariat.
Poświęcając swój wolny czas dają potrzebującym cząstkę samego siebie, a to największy dar ,którego nie można kupić.
       To, co budzi największy szacunek to empatia wolontariuszy , ich wrażliwość i dobroć. Osoby, które wymieniłam wyżej są wzorem godnym do naśladowania nie tylko dla swoich koleżanek i kolegów ale i dla całej społeczności.
Dziękuję im jeszcze raz za zaangażowanie i pełne serca gesty w stronę potrzebujących.
Natomiast wszystkich chętnych szukających sposobu na pożyteczne spędzenie swojego wolnego czasu i chcących pomagać innym zapraszamy do PPP osobiście lub prosimy o kontakt telefoniczny.


koordynator „Młodzieżowego Klubu Wolontariusza"
psycholog Bogusława Karaś