Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
w Strzyżowie

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

odwiedź naszą oficjalną stronę www.poradniastrzyzow.pl

Nasze dzieci, nasi wychowankowie.

                  „Nasze dzieci, nasi wychowankowie”

 

           Artykuł ten piszę z kilku powodów. Pierwszy i najważniejszy to ten, że wciąż wydaje nam się, że nie docieramy (my jako pracownicy Poradni) do wielu rodziców, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę na temat wychowania. Jesteśmy co prawda systematycznie zapraszani do wielu szkół, przedszkoli, jesteśmy w Punktach Konsultacyjnych, rozmawiamy z rodzicami i nauczycielami i wychowawcami w szkołach i poradni, ale można szerzyć wiedzę w zakresie wychowania jeszcze w inny sposób np. organizując spotkania tematyczne na terenie naszej PPP zapraszając wszystkich zainteresowanych do naszej placówki.

          Nie mamy bowiem kontaktu z wieloma rodzicami, którzy np. chcą rozwijać swoje umiejętności wychowawcze a nie mają okazji porozmawiać z psychologiem bo np. w ich przedszkolu nie było dawno psychologa z żadną prelekcją lub nie jest organizowany Punkt Konsultacyjny w ich przedszkolu czy szkole lub chcieliby przygotować się do roli rodzica, czy posłuchać po prostu prelekcji z zakresu wychowania.

          Od wielu lat współpracujemy z przedszkolami i obserwujemy dzieci i ich zachowania. Na przestrzeni lat wyraźna jest tendencja wzrostowa zachowań trudnych u dzieci. Rodzice borykają się z coraz większymi problemami wychowując dzieci w różnym wieku. Dlatego też wydaje mi się, że konieczne jest, aby wyjść naprzeciw rodzicom, nauczycielom i innym osobom zainteresowanym kształceniem się i poszerzaniem wiedzy dotyczącej wychowania. Szczególnie jest to ważne w okresie wczesnodziecięcym, kiedy mamy największy wpływ na kształtowanie wzorców zachowań u naszych dzieci. Stąd nasze zaproszenie do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej właśnie rodziców i wychowawców dzieci żłobkowych i przedszkolnych.

          Inny powód dla którego te spotkania mają się odbywać to fakt, że w obecnych czasach wychowanie dziecka to niełatwe zadanie, tym bardziej że nikt z nas nie rodzi się z taką wiedzą, nie przychodzimy na świat z umiejętnościami wychowawczymi. A wiedza przekazywana z dziada pradziada nie zawsze jest godna naśladowania. Coraz częściej obserwujemy wśród dzieci zachowania trudne, nieakceptowane społecznie, a rodzice czy opiekunowie są bezradni lub reagują tak jak nimi kierują emocje, co niestety nie zawsze przynosi pozytywne efekty.

          No i jeszcze jeden powód naszych spotkań w Poradni tkwi w tym, że często w czasie diagnozy czy terapii dziecka widoczne jest cierpienie dziecka wynikające z braku czasu rodziców, braku rozmowy czy zainteresowania się nim.

          Widzimy też jak brak konsekwencji rodzica w wychowaniu skutkuje złym zachowaniem u dziecka. Stąd też w spotkaniach z rodzicami i wychowawcami będziemy uczyć krok po kroku na co zwracać uwagę wychowując dzieci. Te spotkania w Poradni będą mieć charakter wykładowy, niektóre warsztatowy. Poza tym chcielibyśmy, aby rodzice mogli na nich zadawać pytania i dzielić się swoimi spostrzeżeniami.

          Tak więc stworzyliśmy listę tematów prelekcji, spotkań warsztatowych dla wszystkich chętnych z prośbą o osobiste zapisy w sekretariacie lub zapisy telefoniczne ( 17-2761-075).Przygotowane zostały osobno tematy dla rodziców i oddzielnie dla wychowawców, aby móc stworzyć 2 oddzielne grupy chętnych osób gotowych do nabywania i rozwijania swoich umiejętności wychowawczych.

 

Tematy dla rodziców chętnych do pogłębiana wiedzy w zakresie wychowania dzieci:

 

1. Podstawy dobrego wychowania.

2. Czy moje dziecko ma autyzm?

3. Jak kochać dziecko?

4. Wychowanie bezstresowe.

5. Pozytywna dyscyplina.

6. Granice w wychowaniu.

7. Zachowania niepokojące u dziecka w okresie przedszkolnym (mutyzm, nieśmiałość, agresja, zaburzenia mowy, trudności w kontaktach z innymi i inne).

8. Postawy rodzicielskie: prawidłowe i nieprawidłowe.

9. Nadpobudliwość.

10. Jak być dobrą mamą i dobrym tatą.

11. „ Szkoła dla Rodziców” -cykl 7 spotkań o charakterze warsztatowym dla rodziców chcących doskonalić umiejętności wychowawcze ( opis w/w spotkań znajduje się na stronie PPP w zakładce „ Szkoła dla Rodziców).

12. Jak wykształcić u dziecka inteligencję emocjonalną.

13. Zachęcanie dziecka do współpracy.

14. Nagrody i kary w wychowaniu dziecka.

15. „Warsztaty dla Dobrych Rodziców”- cykl 14 spotkań o charakterze warsztatowym kształcących umiejętności wychowawcze .

16. Zachęcanie do samodzielności.

17. Jak pomóc dziecku w radzeniu sobie z własnymi emocjami.

18. Nieśmiałość u mojego dziecka.

19. Problemy rozwoju społecznego i emocjonalnego dzieci i młodzieży.

20. Komunikacja w rodzinie.

21. Anoreksja.

22. Bezpieczeństwo w sieci i internecie.

 

Tematy dla nauczycieli i wychowaców chętnych do pogłębiana wiedzy w zakresie wychowania dzieci:

 

1 . Czy mój wychowanek ma autyzm?

2. Jak pomóc dziecku autystycznemu?

3. Nagrody i kary w wychowaniu dziecka

4. Jak rozmawiać z rodzicem o trudnych zachowaniach dziecka.

5. Kształtowanie inteligencji emocjonalnej.

6. Jak wzmacniać objawy pozytywnych zachowań u dziecka?

7.Zachowania trudne u mojego wychowanka ( brak kontaktu słownego, nieśmiałość, zaburzenia mowy , trudności w zabawie, niechęć do kontaktu z innymi, agresja, samoagresja i inne).

8. Jak pomóc dzieciom, by radziły sobie z własnymi emocjami.

9. Dziecko nieśmiałe w przedszkolu.

10. Problemy rozwoju społecznego i emocjonalnego dzieci i młodzieży.

11. Anoreksja.

12. Komunikacja w rodzinie.

13. Bezpieczeństwo w sieci i internecie.

 

                                                                                                                                Zapraszamy

                                                                                                                      Psycholog: Bogusława Karaś