Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
w Strzyżowie

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

odwiedź naszą oficjalną stronę www.poradniastrzyzow.pl

O nas - formy pomocy

Kto może się do nas zgłaszać?

 

             Udzielamy pomocy psychologiczno - pedagogicznej i logopedycznej dzieciom i młodzieży (do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej), a także ich rodzicom (opiekunom prawnym) i nauczycielom w zakresie wychowania i kształcenia.

             Pracownicy Poradni udzielają porad, pomocy psychologicznej, pedagogicznej i terapeutycznej. W razie potrzeby kierują do innych kompetentnych osób lub instytucji. Z naszej pomocy mogą korzystać uczniowie, ich rodzice i nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek z terenu powiatu Strzyżowskiego.

             Pomoc oferowana w Poradni jest bezpłatna. Nie jest wymagane żadne skierowanie, wystarczy wniosek rodziców lub prośba samego dziecka. Zapewniamy dyskrecję i pełną poufność informacji.


Informacja o projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską

 

             Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Strzyżowie korzysta ze sprzętu komputerowego oraz oprogramowania edukacyjnego, które zostało sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz publicznych środków krajowych.

Poradnia korzysta z programów:

1. Young Digital Poland - Logopedia
2. Young Digital Poland - Język Polski
3. Czytam i piszę
4. Matematyka