Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
w Strzyżowie

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

odwiedź naszą oficjalną stronę www.poradniastrzyzow.pl

Zajęcia grupowe metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

PPP organizuje zajęcia grupowe o charakterze stymulująco- terapeutycznym metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne dla dzieci przedszkolnych i w wieku szkolnym z trudnościami w sferze:


- emocjonalnej,
- społecznej, a także
- z innymi deficytami rozwojowymi.

Obecnie trwa nabór. Wszystkich chętnych zapraszamy.
Więcej w artykule „Metoda Ruchu Rozwijającego w terapii i wspomaganiu dzieci"

Zobacz pełną listę aktualności