Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
w Strzyżowie

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

odwiedź naszą oficjalną stronę www.poradniastrzyzow.pl

TUS -Trening umiejętności Społecznych- zapraszamy do zapisów na zaję...

 

TUS -Trening umiejętności Społecznych- zapraszamy do zapisów na zajęcia grupowe prowadzone w Poradni.

Dla kogo?
Zajęcia kierowane są dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Obecnie organizujemy grupę dla dzieci z klas II-III.

Przyjmujemy jednakże również zgłoszenia uczniów z pozostałych grup wiekowych.

Uczestnicy Treningu dobierani są w grupy na podstawie konsultacji psychologicznej w tym wywiadu z rodzicami, informacji ze szkoły na temat funkcjonowania emocjonalno-społecznego dziecka i diagnozy psychologiczno-pedagogicznej  przeprowadzonej przed rozpoczęciem cyklu zajęć.

W zależności od potrzeb i zgłoszeń będziemy kolejno tworzyć grupy TUS i realizować programy ściśle dostosowane do deficytów rozwojowych i problemów dzieci i młodzieży.


Cel zajęć:
Są to zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne. Mają one na celu wzmacnianie umiejętności w zakresie rozpoznawania i reagowania na swoje i cudze emocje, współpracę w grupie, usprawnianie komunikacji, radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych.


Korzyści dla uczniów wynikające z uczestniczenia w zajęciach Treningu Umiejętności Społecznych
Uczestnicy pracują w grupach do 5 osób prowadzonych przez 2 terapeutów. Uczniowie uczą się funkcjonowania w sytuacjach społecznych poprzez zmianę zachowań społecznie nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowane. Trenerzy na bieżąco monitorują przebieg zajęć i uczą uczestników analizowania swoich zachowań oraz innych osób w celu poprawy funkcjonowania społecznego.

 

Zajęcia oparte są na ćwiczeniach usprawniających następujące umiejętności:

·         nawiązywania i podtrzymywania satysfakcjonujących relacji z innymi;

  • radzenia sobie z emocjami;
  • odreagowywania napięcia emocjonalnego;
  • współpracy w grupie;
  • samokontroli (kontroli zachowania i emocji);
  • rozwiązywania konfliktów oraz asertywnego reagowania;
  • przestrzegania i świadomego respektowania ustalonych zasad;
  • modyfikowania zachowań na bardziej akceptowane społecznie;
  • zabawy (tematycznej, symbolicznej, grupowej).

Czas trwania:
Zajęcia grupowe trwają 60 min, 1 raz w tygodniu w cyklach semestralnych.

Prowadzący : psycholog- Bogusława Karaś, pedagog- Anna Wałach

Zapisy przyjmujemy telefonicznie  17 2761-075 lub mailowo:  poradniapsp@vp.pl


Zobacz pełną listę aktualności