Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
w Strzyżowie

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

odwiedź naszą oficjalną stronę www.poradniastrzyzow.pl

Szkoła dla Rodziców

 

„SZKOŁA DLA RODZICÓW"


    Dla nas wszystkich bycie rodzicem wydaje się z jednej strony proste i nieskomplikowane, ale z drugiej strony rodzi wiele problemów i wątpliwości, wobec których często czujemy się bezsilni i samotni.
Niewątpliwie nie jest możliwe zlikwidowanie kłopotów naszego życia rodzinnego, ale to co możemy zrobić to nauczyć się je rozwiązywać z korzyścią dla nas i dla naszych dzieci.
     Aby sobie w tym pomóc, musimy chcieć rozmawiać z dziećmi. Rozmowy z osobami najbliższymi, czyli z rodzicami, są w życiu dziecka bardzo ważne. Wpływają one na kształtowanie takich sfer jego osobowości jak: emocje, myślenie, umiejętności społeczne (komunikowanie się z innymi ludźmi, samodzielność) czy poczucie własnej wartości.
     „Szkoła dla rodziców" uczy nas rozmawiać z dziećmi. Rozmowy bowiem pozwalają skutecznie wspierać, pomagać i w pewnym stopniu kierować rozwojem dziecka.
Kolejno przez 7 tygodni (raz w tygodniu) spotykamy się w grupach warsztatowych po to by realizować następujące tematy:


1.Jak pomóc dzieciom, by radziły sobie z własnymi uczuciami.


2.Zachęcanie do współpracy.


3.Zamiast karania.


4.Zachęcanie do samodzielności.


5.Pochwały.


6.Uwalnianie dzieci od grania ról.


    Ostatnie spotkanie poświęcone jest podsumowaniu, utrwalaniu nowych umiejętności i omówieniu zebranych w trakcie szkolenia nowych doświadczeń.
Praca nad każdą umiejętnością jest decyzją rodzica o wejściu na drogę osobistego rozwoju.
„Szkoła dla Rodziców" uczy języka otwartego na dialog. Daje możliwość zmienić swoje zachowanie, a przez to wywołać zmianę zachowania dzieci.
To my -dorośli ludzie, jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby nauczyć się jak być dobrymi rodzicami i nauczycielami.
Żeby stać się dobrym rodzicem-trzeba nad tym pracować, a warto bo pamiętajmy, że „mądrzy rodzice wychowują mądre dzieci "
     Natomiast każdy mądry rodzic wie, że do dobrego wychowania potrzeba, żeby dziecko odczuwało na co dzień jego miłość. Oznacza to, że oprócz zapewnienia bliskości, ciepłych słów i przyjaznych gestów- bardzo ważne jest zrozumienie dla jego uczuć i zajęcie się nimi.
W dobrym wychowaniu nie może zabraknąć też wymagań-stawiania konkretnych granic, wprowadzania zasad i wartości.
     Ważnym zadaniem jest w trakcie warsztatów nauczenie się tzw. „dobrych słów", takich które rodzice będą mogli powtórzyć swoim dzieciom.
Na warsztatach uczestnicy będą mogli znaleźć się w sytuacji dzieci, a prowadzący-rodzica. Prowadzący ma szanse dostarczenia „dzieciom" nowych, pozytywnych doświadczeń osobistych.
Rodzice mogą przećwiczyć na sobie i doświadczyć tego, jak czuje się dziecko gdy na niego się krzyczy, rozkazuje, a jak gdy nie lekceważy się jego uczuć.
     Dorośli słyszą z ust prowadzącego słowa nazywające uczucia i dodające otuchy, słowa, które opisują ich zachowania, a nie oceniają.
Doświadczenia osobiste uczestników zostanie wzbogacone o umiejętności rozmawiania z dziećmi i traktowania ich z szacunkiem, a odzew będzie w postaci lepszego kontaktu z dzieckiem, poprawy zachowania, samopoczucia, lepszej motywacji do wysiłku.
     Mogę jako prowadzący powiedzieć, że podstawowy cel warsztatów czyli uczenie się sposobów porozumiewania się dzięki , którym lepiej i prawdziwiej można wyrażać swoją miłość jest osiągany głównie dzięki zaangażowaniu i ciężkiej pracy samych rodziców biorących udział w warsztatach.
     Za każdym razem, gdy prowadzę zajęcia z rodzicami czuję osobistą satysfakcję, gdy rodzice opowiadają sytuacje domowe, w których poprzez odpowiednią rozmowę z dzieckiem pomogli mu zrozumieć siebie. Cieszę się wraz z rodzicami z ich nowo nabytych umiejętności.
Wiem, że używanie odpowiednich, proponowanych na zajęciach słów wymaga naszej uwagi i samokontroli i wielu wielu ćwiczeń.
     Dzięki nowym umiejętnościom rodzice mają większą szansę powodzenia w zachęcaniu swoich pociech do współdziałania, osiągają bliskość jakiej nie mogli uzyskać wcześniej stosując wypowiedzi zawierające wyrzuty, ocenę, krytykę, rozkazy lub gotowe rozwiązania problemów.
     Zaletą takiego sposobu porozumiewania się jest wzrost szczerości we wzajemnych kontaktach, zmniejszeniu ilości napięć i nieporozumień. Pozwala on na wyrażanie, tego co czujemy bez ranienia drugiej osoby. Daje to możliwość na współdziałanie i lepsze wzajemne zrozumienie.
     Zachęcam więc wszystkich rodziców dążących do pogłębiania wiedzy na temat wychowania i poszerzania swoich umiejętności wychowawczych do udziału w „Szkole dla Rodziców".

Prowadzący zajęcia psycholog
Bogusława Karaś