Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
w Strzyżowie

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

odwiedź naszą oficjalną stronę www.poradniastrzyzow.pl

Zostań wolontariuszem

 

       „Młodzieżowy  Klub Wolontariusza" działający przy Poradni Psychologiczno-Pegdagogicznej w Strzyżowie skupia chętną do pomocy młodzież. Zaangażować może się każdy. Każdy młody człowiek, który chce pomagać innym może zostać wolontariuszem. Z ich pomocy korzystają dzieci i młodzież  a także osoby starsze.

 

Wolontariusze z  „Młodzieżowego Klubu Wolontariusza"  przy PPP działają jako:

-korepetytorzy,

-opiekunowie osób niepełnosprawnych,

-partnerzy dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi w zajęciach Ruchu Rozwijającego  prowadzonych na terenie PPP przez psychologa,

- realizatorzy własnych pomysłów na rzecz innych.

Warto zaznaczyć, że wolontariusze  mogą wprowadzać  w życie naszego Klubu własne aktywności lub uczestniczyć w realizowanych przez nas projektach.

Jeśli chcesz zostać wolontariuszem przyłącz się do nas - czekamy na Twoją pomoc.

 

Wolontariat pozwali Ci na :

  • dzielenie się posiadanymi umiejętnościami
  • rozwijanie i odkrywanie własnych talentów
  • nawiązywanie znajomości i przyjaźni
  • odkrywanie poczucia sensu pomagania innym
  • osiąganie osobistych sukcesów
  • wewnętrzną satysfakcję z czynionego dobra
  • wpisanie w CV ważnej pozycji: byłem/am wolontariuszem/ką

 

    Działania podejmowane przez wolontariuszy są zależne głównie od potencjału zaangażowanej młodzieży oraz ich indywidualnych preferencji.

     Wolontariusze dobierają zawsze zadania zgodne z własnymi możliwościami i umiejętnościami. Pomaga im też w tym koordynator, który opiekuje się wolontariuszami, jest zawsze do ich dyspozycji  po to, aby na bieżąco omówić realizację zadań czy wesprzeć w działaniach.

     Koordynator spotyka się z wolontariuszami raz w miesiącu na terenie Zespołu Szkół Technicznych. Omawiane są wtedy nowe zadania,  brane są pod uwagę  wszystkie sugestie wolontariuszy, czy też problemy, które zgłaszają.

     Wolontariat to nie tylko sposób na spędzanie wolnego czasu czy bycie użytecznym. Wolontariat to przede wszystkim wyjście naprzeciw drugiemu człowiekowi, to podjecie odpowiedzialności za drugiego człowieka, to wspaniałe doświadczenie obdarowywania i bycia obdarowanym.

     W rozmowie z wolontariuszami zaangażowanymi w działania naszego Klubu widać korzyści jakie im daje wolontariat. Można by to zebrać  w kilku punktach.

 

Wolontariat:

-uwrażliwia na drugiego człowieka.

-wzmacnia w nich poczucie własnej wartości.

-uczy praktycznego wykorzystania wiedzy.

-rozwija umiejętności społeczne.

-kształci zaradność, odpowiedzialność i samodzielność.

-stwarza alternatywę dla outsiderów.

 

      Chyba każdy z nas lubi mieć poczucie, że zrobił coś wartościowego... że choćby dla jednej malutkiej istotki jest kimś ważnym...

      Pomaganie zaspokaja to i wiele innych pragnień.  Nasi wolontariusze często zastanawiają się, kto więcej korzysta: przyjmujący pomoc, czy pomagający?

      Zapraszamy wszystkich chętnych i zainteresowanych naszymi działaniami do kontaktu z koordynatorem:  p. Bogusławą Karaś osobiście w Poradni Psychologiczno - Pedagaogicznej w Strzyżowie lub telefonicznie 17-2761-075.

 

koordynator Bogusława Karaś