Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
w Strzyżowie

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

odwiedź naszą oficjalną stronę www.poradniastrzyzow.pl

Szkolenie - „Samobójstwa – interwencja kryzysowa”

            Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Strzyżowie organizuje szkolenie: „Samobójstwa – interwencja kryzysowa”

                                                                    w dniach 10-12.11.2016r.

Program szkolenia

1. Podstawowe pojęcia teorii kryzysu: o psychologiczne rozumienie kryzysu;  rodzaje sytuacji kryzysowych; o mechanizmy i strategie radzenia sobie z kryzysem (coping);  teorie kryzysu;  czynniki, przebieg i rozpoznawanie reakcji kryzysowej.

2. Teorie zachowań suicydalnych.

3. Syndrom presuicydalny.

4. Diagnoza i rozpoznawanie czynników ryzyka próby samobójczej.

5. Sygnały zamiarów samobójczych.

6. Cele interwencji kryzysowej.

7. Interwencja kryzysowa: o w sytuacji zamiaru próby samobójczej; o w przypadku próby samobójczej; o w sytuacji dokonanego samobójstwa;

Adresaci • nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, pracownicy socjalni,

Forma zajęć • interaktywne metody szkoleniowe: burza mózgów, ćwiczenia w grupach, studium przypadku; • wiele praktycznych przykładów z pracy interwenta, miniwykłady, gry symulacyjne, videotrening, ćwiczenia grupowe i indywidualne; • każde szkolenie prowadzone jest przez dwóch trenerów grupy Aplica; • uczestnicy szkolenia otrzymują materiały i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Cel realizacji programu z uczestnikami • dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności na temat mechanizmów suicydalnych; • pozyskanie umiejętności efektywnej pracy z osobami po próbie samobójczej; • wypracowanie zasad i procedur efektywnej interwencji;

Czas trwania i koszt szkolenia • 30 godzin • 450zł za osobę

Szkolenie prowadzą: Krzysztof Demczuk, Michał Kuś.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są w sekretariacie Poradni lub pod nr tel. 17-2761075