Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
w Strzyżowie

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

odwiedź naszą oficjalną stronę www.poradniastrzyzow.pl

Warsztaty kompetencji społeczno-emocjonalnych o nazwie „Rozumiem sieb...

 

Warsztaty kompetencji społeczno-emocjonalnych o nazwie „ Rozumiem siebie i innych" dla uczniów autystycznych z klas IV-VI

Zapraszam dzieci z diagnozą autyzmu i Zespołu Aspergera do udziału w zajęciach grupowych  skoncentrowanych na uczeniu się:

-umiejętności radzenia sobie  z własnymi emocjami,

- nawiązywania przyjaźni, podtrzymywania relacji koleżeńskich.

- rozumienia norm panujących w środowisku,

-umiejętności rozwiązywania problemów w sposób akceptowany społecznie,

- nazywania i wyrażanie emocji,

-radzenia sobie ze stresem ,

-ćwiczeniu umiejętności interpersonalnych,

- rozwijaniu  umiejętności komunikacyjnych,

-rozwijania teorii umysłu.

Warsztaty prowadzi psycholog: Bogusława Karaś

 Zapisy w sekretariacie lub telefonicznie 17-2761-075

Zobacz pełną listę aktualności