Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
w Strzyżowie

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

odwiedź naszą oficjalną stronę www.poradniastrzyzow.pl

Lubla

             W ramach współpracy Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna prowadzi Punkt Konsultacyjny na terenie ZS w Lublii. W powyższym Punkcie w każdy 2 piątek miesiąca w godzinach 8.00-12.00 dyżur  psychologiczny będzie pełnić pani psycholog Eurydyka Wójcik. 
 Zapraszamy chętnych nauczycieli, rodziców oraz uczniów do skorzystania ze wsparcia psychologicznego.