Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
w Strzyżowie

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

odwiedź naszą oficjalną stronę www.poradniastrzyzow.pl

Poradnictwo Dla Uczniów, Nauczycieli, Rodziców

- dyżury psychologów i pedagogów na terenie Poradni;


- dyżury psychologów w ramach punktów konsultacyjnych w szkołach;


- porady dla rodziców na terenie Poradni (pomoc w rozwiązywaniu problemów szkolnych, wychowawczych, doradztwo zawodowe);


- prelekcje dla rodziców w ramach wywiadówek na terenie szkół.


- mediacje w sytuacjach konfliktowych.