Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
w Strzyżowie

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

odwiedź naszą oficjalną stronę www.poradniastrzyzow.pl

Zajęcia warsztatowe dla uczniów

Zajęcia grupowe dla uczniów zdolnych

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Strzyżowie ogłasza nabór na zajęcia dla dzieci zdolnych pt: „Aktywność intelektualna rozwija moje zdolności" dla dzieci z klas II-VI Szkół Podstawowych.
Głównym celem prowadzonych zajęć jest wspomaganie rozwoju poszczególnych zdolności intelektualnych, które mają istotny wpływ na powodzenie w nauce szkolnej. Ponadto zajęcia zwiększają efektywność uczenia się, usprawniają rozwój możliwości intelektualnych oraz aktywizują potencjalne zdolności. Kandydatów do zajęć powinna charakteryzować pozytywna motywacja do nauki, przejawiająca się w aktywności na lekcjach, dobrych ocenach szkolnych oraz w chęci własnego rozwoju.
Zajęcia prowadzone będą na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w budynku Ośrodka Zdrowia w Strzyżowie w godzinach popołudniowych od 15 00 -16 00 .
Dzieci chętne do dalszej pracy w kierunku rozwoju własnych zdolności prosimy zgłaszać pod nr tel.17 276-10-75 lub osobiście w sekretariacie Poradni.

 

Trening Zastępowania Agresji

 

Zajęcia noszą nazwę Trening Zastępowania Agresji. Realizowane są w formie warsztatów:
- uczą zachowań prospołecznych (umiejętności nawiązywania przyjaźni, radzenie sobie z oskarżeniem, rozwiązywania problemów, radzenia sobie ze stresem itp.);
- podnoszą poziom samooceny;
- uczą, jak radzić sobie z negatywnymi uczuciami (m.in. ze złością)

Warsztaty przeznaczone są dla szerokiego grona dzieci, nie tylko agresywnych, ale także dla tych, których zachowanie nie sprawia większych problemów. Uczniowie ci dzięki nowym umiejętnościom mogą uzyskać jeszcze większą radość i zadowolenie w życiu osobistym.
Zajęcia będą odbywały się na terenie Poradni. Prowadzone będą przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, terenów TZA psychologa Małgorzatę Drogoń i pedagoga Urszulę Dudek.

 

Zajęcia warsztatowe dla klas na terenie szkoły (integracyjne, aktywizujące wybór zawodu oraz inne w zależności od zapotrzebowania).

 

Trening pamięci i koncentracji uwagi

 

Trening pamięci i koncentracji uwagi skierowany jest do uczniów klas II - IV SP.

Trening zapoznaje dzieci i młodzież z technikami pomagającymi zapamiętać m. in. pisaninie trudnych wyrazów, obszernych wiadomości ze szkoły, uczy jak łatwo zapamiętywać liczny od numerów telefonicznych  do dat historycznych. Poprawia pamięć i zdolność do koncentracji uwagi.

Zajęcia są bezpłatne i odbywają się raz w tygodniu przez 60 minut w cyklu 20 spotkań.