Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
w Strzyżowie

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

odwiedź naszą oficjalną stronę www.poradniastrzyzow.pl

Warsztatów dla Dobrych Rodziców

Co warsztaty zmieniły w Państwa życiu? - wypowiedzi rodziców, którzy uczestniczyli spotkaniach „Warsztaty dla Dobrych Rodziców";

 

Jestem bardzo zadowolona z zajęć „warsztaty dla rodziców". Bardzo wiele cennych rad tu uzyskałam. Dowiedziałam się, że bardzo cenne są pochwały, nie tylko kary. Wiele zmieniłam w swoim podejściu do synów. Zauważyłam też zmianę w ich zachowaniu. Dzięki warsztatom jestem bardziej konsekwentna, wymagająca. Łatwiej mi jest rozwiązywać problemy dnia codziennego. Dziękuję wszystkim w szczególności paniom prowadzącym.

 


Co mi się podobało?
- profesjonalizm pań prowadzących,
- konkretne metody wychowawcze dokładnie omówione podczas zajęć,
- możliwość wymiany doświadczeń z innymi rodzicami,
- możliwość wypowiedzenia swoich problemów wychowawczych i uzyskanie konkretnych
wskazówek jak je można rozwiązać,
- brak krytyki wobec popełnianych przez rodziców błędów,
- wielka życzliwość i tworzenie miłej, ciepłej atmosfery przez panie prowadzące warsztaty,
- to, ze otrzymałam materiały i mogę ciągle tą wiedzę utrwalać.

 


Uczestnictwo w warsztatach oceniam jako bardzo dobrze spożytkowany czas. Możliwość pracy w grupie, słuchania innych uczestników i ich problemów pozwoliło na ubogacenie własnych doświadczeń związanych z problemami wychowania dziecka. Wiedza wychowawcza została przekazana w sposób profesjonalny, z dużym zaangażowaniem osobistym i pasją prowadzących. Materiały prezentowane podczas warsztatów, dały mi możliwość poznania dziecka, jak również (a może przede wszystkim) samego siebie.
Główne przesłanie warsztatów to: problem nie jest w dziecku, ale w mojej niewiedzy na temat wychowania. Teraz, posiadając już tą wiedzę, z optymizmem patrzę w przyszłość mojego ojcostwa, z wdzięcznością.

 


- poprawiły się moje relacje z córką,
- uświadomiły mi jak ważne jest spędzanie czasu dzieckiem - bycie do jego wyłącznej
dyspozycji choćby tylko parę minut dziennie - efekt: dziecko jest bardziej chętne do
współpracy w kształtowaniu właściwych postaw,
- pomysły w zakresie egzekwowania poleceń są bardzo skuteczne,
- spojrzałam na córkę z jej perspektywy - na pewne zachowania - teraz zastanawiam się jak
ona widzi pewne sytuacje, zastanawiam się, jakie są powody pewnych zachowań,
- zdobyłam wiedzę dotyczącą struktury emocjonalnej dziecka, jego potrzeb.


Dzięki spotkaniom, poczułam, że nie jestem sama. Zobaczyłam, że nie tylko ja mam problemy i że są one bardzo podobne. Warsztaty pozwoliły mi poznać wspaniałych i sympatycznych ludzi, otwartych na podobne nam problemy.
Sprawy codzienne, problemy przybrały inne barwy. Zaczęłam podchodzić do nich z innym dystansem niż wcześniej. Spotkania nauczyły mnie wielu świetnych metod postępowania z moją córką. Dzięki nim potrafię z nią inaczej rozmawiać i pomagać w rozwiązywaniu problemów. Świetnie jest poczuć, że ktoś chce nam pomóc i pomaga.
Spotkania dostarczyły mi wiele pozytywnych emocji i przeżyć. Wierzę, że dzięki nim będą lepszą mamą. Za co pragnę podziękować Paniom prowadzącym.

 


- co daje wspólna zabawa z dzieckiem i jak to wpływa na mnie i dziecko,
- mniej podnosić głos,
- myślenie żeby się z nim zająć,
- zauważać zmiany w zachowaniu dzieci po egzekwowaniu różnych zasad,
- wspólne prace, zakupy
Zauważyłem, ze jest dużo lepiej gdy się słucha dzieci i pomaga się im.

 

- Nauczyłem się chwalić swoje dzieci.
- Ważny jest dla nas czas wspólnie spędzany z dzieckiem.
- Bardzo przydatna jest metoda 1-2-3 w rozwiązywaniu niektórych problemów.
- Metody, inne rozwiązania problemów pomogły nam częściowo rozwiązać różne problemy.
- Dzieci maja określone zasady i ponoszą konsekwencje za ich złamanie lub dostają nagrody za przestrzeganie.
- Cieszę się, ze wziąłem udział w takich warsztatach, bardzo przydają się w życiu wiadomości zdobyte w szkole dla rodziców.