Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
w Strzyżowie

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

odwiedź naszą oficjalną stronę www.poradniastrzyzow.pl

Informacje dla osób chcących skorzystać z terapii rodzin

Terapia ta jest dla rodzin, które znalazły się w kryzysie lub które mają problem, z którym nie mogą sobie same poradzić.

Udział w terapii jest dobrowolny i wymaga współpracy wszystkich osób w rodzinie. Nie jest terapią dla osób z problemem alkoholowym lub stosujących przemoc - w przypadku tych problemów wymagane są specyficzne procedury terapeutyczne.

Czas trwania terapii zależy od zgłaszanego problemu i celów terapii uzgodnionych z rodziną. Zwykle jest to 10 spotkań, odbywających się co 2-3 tygodnie.

Dokumentacja prowadzonej terapii, jak również wszystkie informacje, które są udzielane przez uczestników terapii mają charakter ściśle poufny i są prawnie chronione (ustawa o ochronie danych osobowych).

Terapeuta rodziny korzysta z superwizji, co oznacza, że praca terapeuty jest poddawana refleksji poprzez omawianie problemów terapeuty, związanych z pracą z rodziną, z superwizorem w Krakowie. Superwizja jest również objęta tajemnicą zawodową.

Ważne jest, aby osoby decydujące się na terapię rodzinną miały świadomość, że niektóre efekty terapii mogą być niekorzystne dla rodziny lub niektórych jej członków. Dokonujące się zmiany łączą się zwykle z wysiłkiem i przejściowymi negatywnymi uczuciami (na przykład smutkiem, lękiem). Zmiany w relacjach korzystne dla jednych członków rodziny mogą być odbierane jako niekorzystne przez innych. Na przykład wzrost samodzielności i niezależności nastolatka może być trudny do przyjęcia dla rodzica. Również rozpoczęcie stawiania granic dzieciom przez rodziców może wywoływać bunt u dzieci a co za tym idzie okresowe pogorszenie zachowania.

Uczestnicy terapii mają prawo pytać o wszystko co jest związane z procesem terapii na każdym etapie terapii. Mają prawo wyrażać własne zdanie, również krytyczne. Mają prawo zakończyć terapię lub pytać o inne formy pomocy.