Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
w Strzyżowie

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

odwiedź naszą oficjalną stronę www.poradniastrzyzow.pl

Systemowa terapia rodzin

SYSTEMOWA TERAPIA RODZIN

Terapia rodzin jest formą psychoterapii, w której uczestniczy cała rodzina. Opiera się na założeniu, że rodzina jest wspólnotą, w której osoby wzajemnie na siebie oddziałują. Każda rodzina tworzy niepowtarzalne relacje łączące jej członków. Sposób myślenia o sobie, o innych, o świecie, jak również sposób przeżywania tego, co przydarza się rodzinie, rodzice przekazują swoim dzieciom. Dlatego nawet jeżeli problem dotyczy jednej osoby, najczęściej dziecka, to praca całej rodziny nad zmianą jest w większości przypadków skuteczniejsza niż praca z samym dziec

Odmianą tej formy terapii jest terapia par małżeńskich, w której nie uczestniczą dzieci. Jest to terapia dla par znajdujących się w kryzysie małżeńskim, jak również jest proponowana małżeństwom wtedy, kiedy zmiana w ich relacjach jest pomocna dzieciom.

 

Informacje dla osób chcących skorzystać z terapii rodzin...

 

KONSULTACJA RODZINNA

Jest to jednorazowe spotkanie całej rodziny z terapeutami mające na celu zapoznanie się z problemem, z którym zgłasza się rodzina, nawet jeżeli problem dotyczy jednego z dzieci.

Na takiej konsultacji terapeuta może poznać punkt widzenia każdego z rodziców a także dowiedzieć się jak ten problem widzą dzieci. Informacje pochodzące od wszystkich członków rodziny pomagają dobrze zdiagnozować problem i dzięki temu zaplanować najbardziej skuteczną formę pomocy.


WARSZTATY DLA DOBRYCH RODZICÓW

Od roku 2010 prowadzone są w Poradni zajęcia grupowe dla rodziców pt. „WARSZTATY DLA DOBRYCH RODZICÓW".

Na warsztatach rodzice uczą się sprawdzonych sposobów zapobiegania i reagowania w trudnych sytuacjach, Warsztaty służą również zwiększeniu wychowawczych ilości pozytywnych kontaktów z dzieckiem i zadowoleniu z bycia rodzicem. Metody są skuteczne zarówno w przypadku przeciętnego dziecka jak i w przypadku dzieci, które sprawiają duże problemy wychowawcze, a w szczególności nadpobudliwych i z trudnościami w koncentracji uwagi.

Zapraszamy wszystkich rodziców, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności wychowawcze.

Warsztaty są szczególnie polecane dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczęszczających do szkoły podstawowej.

 

Zajęcia obejmują 14 spotkań po 2 godziny, raz w tygodniu.

 

Chętnych prosimy o kontakt z prowadzącymi:

Małgorzata Drogoń
Ewa Grądzka


Eurydyka Wójcik

 

Komentarze uczestników nt. "Warsztatów dla Dobrych Rodziców"...

 

„Szkoła dla rodziców"

Zapraszamy wszystkich chętnych rodziców do udziału w warsztatach o nazwie „szkoła dla rodziców", które realizowane są na podstawie książki :jak słuchać, żeby dzieci mówiły i jak mówić, żeby dzieci słuchały" A. Faber i E. Mazalish.
Miejsce spotkań to Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Strzyżowie, bądź szkoły, w których zorganizowana zostanie grupa rodziców przynajmniej 15-osobowa.
„Szkoła dla rodziców" jest prowadzona bezpłatnie. Godziny spotkań są ustalone zgodnie z zapotrzebowaniami rodziców (dla rodziców niepracujących do południa, dla pracujących popołudniu).

 

Warsztaty obejmują 7 spotkań po 3 godziny raz w tygodniu. Zachęcamy do udziału w warsztatach wszystkich chętnych rodziców, którzy chcą wspomóc rozwój własnego dziecka.

Co obejmują warsztaty? Czego się na nich możemy nauczyć?

 

- radzenia sobie z uczuciami własnymi i uczuciami dzieci;
- rozpoznawania, kto w istocie ma problem;
- identyfikowania barier w porozumiewaniu się;
- uczciwego stawiania granic;
- inspirującego chwalenia;
- nawiązywania współpracy z dziećmi;
- uczenia samodyscypliny;
- odklejania etykietek od dzieci.

Więcej o „Szkole dla rodziców" w dziale „Artykuły". Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie pod numerem 17 276-10-75, osobiście w sekretariacie poradni, bądź drogą mailową: poradniapsp@vp.pl

 

Psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży

 

Psychoterapia indywidualna jest formą terapii, w której uczestniczy samo dziecko lub nastolatek. Ta forma terapii jest szczególnie wskazana dla młodzieży będącej w okresie separowania
się od rodziców. Na udział w psychoterapii dzieci i młodzieży do  18 roku życia konieczna jest zgoda rodziców. W przypadku młodzieży konieczna jest również zgoda nastolatka na jego uczestnictwo. Nastolatek będący osobą nieletnią ma prawo do zachowania w tajemnicy treści spotkań. Jednak w przypadku jeżeli na spotkaniu terapeutycznym  ujawnia on fakty z których wynika, że zagrożone jest jego życie lub zdrowie, terapeuta informuje o tym rodziców.
Z rodzicem omawiany jest również plan terapii oraz ogólne wnioski i zalecenia. Praca terapeutów poddawana jest superwizji.

 

 


Konsultacje


Prelekcje dla rodziców w ramach wywiadówek na terenie szkół