Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
w Strzyżowie

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

odwiedź naszą oficjalną stronę www.poradniastrzyzow.pl

Diagnoza

  • diagnoza psychologiczna poziomu inteligencji;
  • diagnoza pedagogiczna umiejętności szkolnych;
  • diagnoza lateralizacji;
  • diagnoza psychologiczna rozwoju dziecka i zaburzeń rozwojowych;
  • diagnoza logopedyczna;
  • diagnoza psychologiczna kompetencji zawodowych;
  • badanie przesiewowe wzroku, słuchu i mowy.