Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
w Strzyżowie

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

odwiedź naszą oficjalną stronę www.poradniastrzyzow.pl

Zaproszenie psychologów szkolnych na spotkanie w PPP w Strzyżowie

 

 

W ramach współpracy z PPP w Strzyżowie zapraszamy wszystkich chętnych psychologów szkolnych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu strzyżowskiego na spotkanie do Poradni.

 Pierwsze spotkanie odbyło się  6.03 2023 roku i było prowadzone  przez psychologa PPP : mgr Bogusławę Karaś. Celem jego było zapoznanie się, przedstawienie działalności Poradni i zaproszenie do współpracy.

W trakcie wszyscy jednogłośnie wskazali na potrzebę organizowania takich spotkań  cyklicznie raz w miesiącu. Następne spotkanie zostało wyznaczone na 17.04. 2023r. na godz.14- tą.

Założeniem naszym jest zorganizowanie grupy wsparcia dla psychologów, którzy na spotkaniach będą mieć okazję podzielić się swoimi spostrzeżeniami, wymianą opinii, czerpania z doświadczenia innych, szukania rozwiązań i pomocy w sytuacjach problemowych

Prowadząca

Psycholog: Bogusława Karaś

Zobacz pełną listę aktualności