Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
w Strzyżowie

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

odwiedź naszą oficjalną stronę www.poradniastrzyzow.pl

Trening Pewności Siebie

Trening Pewności Siebie

   Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Strzyżowie organizuje dla dzieci z klas IV – VIII zajęcia pn. Trening Pewności Siebie, kierowane do uczniów doświadczających w szkole przemocy psychicznej lub fizycznej ze strony rówieśników. Doświadczenia takie mogą negatywnie wpływać na nastrój, aktywność, codzienne funkcjonowanie i poczucie własnej wartości. Dzieci, których ten problem dotyczy, nie zawsze zgłaszają trudność, żyjąc w lęku i obawie przed kolejnymi epizodami prześladowania. Obserwacja relacji rówieśniczych przez rodziców i nauczycieli stanowi istotny element wsparcia dla dziecka oraz interwencji w przypadku identyfikacji zachowań świadczących o przemocy.

Proponowane zajęcia „Trening Pewności Siebie”

• uczą pewności siebie w kontaktach z rówieśnikami;

• pomagają bronić się przed agresją ze strony kolegów;

• dają poczucie siły i wiarę we własne możliwości.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki w godz. 1500-1600, w grupie do 10 osób, po zebraniu się grupy, czas trwania zajęć to 10 spotkań.

Osoby zainteresowane uczestnictwem dzieci w zajęciach prosimy zgłaszać telefonicznie w sekretariacie Poradni pod nr tel. 17 2761075.

Zobacz pełną listę aktualności