Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
w Strzyżowie

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

odwiedź naszą oficjalną stronę www.poradniastrzyzow.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oferuje swoją pomoc dzieciom i młodzie...

Pracownicy poradni udzielają porad, pomocy psychologicznej, pedagogicznej i terapeutycznej. W razie potrzeby kierują do innych kompetentnych osób lub instytucji.

Pomoc oferowana w poradni jest bezpłatna. Nie jest wymagane żadne skierowanie, wystarczy wniosek rodziców lub prośba samego dziecka. Zapewniamy dyskrecję i pełną poufność informacji.

Poradnia mieści się w budynku Ośrodka Zdrowia w Strzyżowie, przy ul. Parkowa 4. Sekretariat Poradni czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 - 15:30

Zobacz pełną listę aktualności